“AANVAARD WIE JE BENT. AANVAARD DAT JE TWIJFELT EN DAT JIJ ZO IN ELKAAR ZIT.”

 

VANUIT HET IDEAALBEELD VAN ONZE IDEALIST, RUUD VAN LENT, IS ER EEN DIGITALE OMGEVING GECREËERD WAAR GERUSTSTELLING, HERKENNING EN EMPATHIE EEN BELANGRIJKE ROL SPElen. 

 

DOOR TE LATEN ZIEN WAT ER allemaal in het hoofd van de doelgroep afspeelt, zowel in beeld als in tekst, moet het niet alleen makkelijker worden voor de doelgroep om erover in gesprek te gaan met de omgeving, maar ook om te accepteren dat het leven een continu proces is. dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de doelgroep beter leert te relativeren en hierdoor een positievere mindset creëert. 

 “accept who you are. accept your sense of doubt and your shortcomings.”

 

from the perspective of ruud van lent’s ideals, a digital environment was made where relieve, recognition and empathy are the center of attention. 

 

by showing the mind of our target audience in image and text, we hope to make the social climate around the subject more relatable so that our target audience can talk about it with their social environment and beside that, would learn about the fact that life is a continues process. this should, in the end, lead to the target audience to better reflect on their perspective which in result, would lead to a more positive mindset. 

 

bachelor in stress

 

 de digitale omgeving is ingedeeld in verschillende categorieën, waaronder: nutteloze adviezen, confessions, vragen, tips en citaten. de citaten komen vanuit de enquete, interviews en ons verdere onderzoek. ook hebben wij onze eigen verbeelding gebruikt om op een luchtige manier, een zwaarder onderwerp bespreekbaar te maken. 

 

door de combinatie van beeld (foto’s van jongeren die in de post university blues zitten) en de citaten, krijgt het een persoonlijkere lading. hierdoor zal de doelgroep zich er sneller in herkennen en dit ook delen met de omgeving. omdat er vervolgens via de ‘swipe’ een bijpassende tekst, tip of vraag volgt, zorgt dit voor een stukje relativeringsvermogen en een geruststellend gevoel. door op een laagdrempelige manier te laten zien wat deze doelgroep voelt, denkt en vindt, willen we meer empathie creëren voor buitenstaanders. 

 

 

Bachelor in stress

 

our digital environment is categorized in different themes, themes like: useless advice, confessions, questions, tips and quotes. tips and quotes are derived from our survey, interviews and further research. we used our expertise to make this heavy subject more approachable. 

 

by combining photography (portraits of young people suffering from the post university blues) and quotes, the content gets a personal load. which in effect will: let the target audience recognize themselves in the content which makes it more comforting to share this with whom they want to. by swiping the picture, a matching: text, tip, advice of quote will show which causes relatability and reassurance. we want to create more empathy by displaying the target audience’s needs, feelings and thoughts with an easy-going vibe so that we can involve outsiders in this subject.